Polityka prywatności PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa:

 1. sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryny,
 2. rodzaje plików cookies używanych na Witrynie oraz zasady ich wykorzystywania,
 3. zasady korzystania ze strony internetowej www.toysto.pl (dalej jako: „Witryna”) oraz zamieszczonych na niej treści.

II. DANE OSOBOWE

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowano wewnętrzne procedury
i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych użytkowników osobom nieupoważnionym.

Użytkownik Witryny proszony jest o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, ponieważ mają one istotne znaczenie dla bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryny.

 1. Administratorem Danych Osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Witryny jest Michał Pękała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „TOYSTO PĘKAŁA MICHAŁ” z siedzibą w Gdańsku, Gabrysiak 34.4, 80-175 Gdańsk (dalej jako: Administrator).
 2. Administrator powołał Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym użytkownik może skontaktować pod adresem e-mail biuro@toysto.pl. Pełnomocnik nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.
 3. Dane osobowe przekazane przez użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:
  1. w odniesieniu do zapytań wysłanych do Administratora za pośrednictwem wiadomości e – mail – udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez użytkownika, dostarczania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami, postępowania przed zawarciem umowy oraz ewentualnego zawarcia umowy,
  2. w odniesieniu do plików cookies – konfiguracji Witryny, uwierzytelniania użytkownika, procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Witryny.
 4. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, może ono następować również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej jako: „RODO”).
 5. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora określonego w ust. 1 wyżej i nie będą one przekazywane innym odbiorcom,
  nie będą one również przekazywane do państw trzecich.
 6. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez użytkownika następuje dobrowolnie, jednakże jej udzielenie jest konieczne do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług przez Administratora oraz zapewnienia prawidłowej funkcjonalności Witryny. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić realizację celów, o których mowa w ust. 3 wyżej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta przez Użytkownika – w tym celu należy skontaktować się z Administratorem określonym w ust. 1 Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania oraz może żądać przenoszenia danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa.
 8. Dane osobowe użytkownika będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały one zebrane. Dane będą usuwane zarówno w przypadku osiągnięcia celu, jak i jego ustania.
 9. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. COOKIES

Niniejsza Witryna wykorzystuje do swojego działania pliki cookies – są to dane informatyczne, o których mowa w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. Pliki cookies są wykorzystywane na Witrynie w celu zapewnienia prawidłowego działania Witryny
i dostosowania jej do potrzeb użytkowników.

 1. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Witryny toysto.pl
 2. Pliki cookies to małe pliki, które są wysyłane przez serwer za pośrednictwem Witryny. Następnie są one przechowywane z wykorzystaniem przeglądarki internetowej na urządzeniu użytkownika. Na podstawie plików cookies zbierane są informacje na temat użytkownika i jego zachowań na Witrynie.
 3. Cookies używane są w celu poprawienia komfortu użytkownika i uzyskać informacje o tym jak Witryna jest używana. Pliki cookies pomagają m.in. zoptymalizować Witrynę i treści wyświetlane użytkownika. Podstawowym celem plików cookies jest zaprezentowanie użytkownikowi Witryny odpowiadającej jego potrzebom. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika i zainstalowanym na nim oprogramowaniu.
 4. Witryna może wykorzystywać zarówno pliki „cookies” sesyjne, ulegające skasowaniu
  po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki „cookies” trwałe, zapisywane
  na określony czas w urządzeniach końcowych użytkownika.
 5. Jeżeli użytkownik nie akceptuje używania plików cookies przez Witrynę to może on ustawić przeglądarkę zainstalowaną na jego urządzeniu tak, aby automatycznie odrzucała pliki cookies lub informowała użytkownika za każdym razem, gdy Witryna żąda zapisania plików cookies. Użytkownik może również usunąć wcześniej zapisane pliki cookies. Szczegółowych informacji na temat usuwania lub odrzucania plików cookies użytkownik powinien szukać u dostawcy stosowanej przez niego przeglądarki internetowej. Informuje się jednak, że w przypadku, w którym przeglądarka będzie odrzucała pliki cookies może to negatywnie wpłynąć na funkcjonalność Witryny.

IV. WYKORZYSTANIE TREŚCI ZAMIESZCZONYCH NA WITRYNIE

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Witrynie, w tym tekst, logo, obrazy i grafika, znaki towarowe, pliki są chronione prawem autorskim Administratora oraz stanowią jego własność przemysłową.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do użycia lub rozpowszechniania jakichkolwiek treści zamieszczonych na Witrynie. Użytkownik jest uprawniony wyłącznie do ewentualnego utrwalenia treści zamieszczonych na niniejszej Witrynie w celu zapoznania się z ofertą lub zakresem towarów/usług oferowanych przez Administratora oraz w celu ewentualnego nawiązania współpracy z nim.
 3. Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści zamieszczonych na niniejszej Witrynie będzie stanowiło naruszenie praw Administratora i może skutkować skierowaniem przeciwko Użytkownikowi roszczeń oraz podjęciem przewidzianych prawem czynności, nie wykluczając czynności przed sądem lub innymi organami.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W Witrynie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od Administratora i nie są przez nią w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne dokumenty dotyczące polityki prywatności czy regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, za treść i przestrzeganie których Administrator nie odpowiada.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności witryny.
 3. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów Polityki prywatności użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt II ust. 1 lub 2 Polityki prywatności.